Lägerverksamhet

Vi arbetar med lägerverksamhet för barn och ungdomar. Vår tanke är att ge barn/ungdomar nya upplevelser, inspiration och social träning. Lägerverksamheten är uppbyggd i samarbete med socialtjänsten och det är även de som är vår uppdragsgivare. Lägerverksamheten bygger på att barnet/ungdomen kommer till oss under hela året, varje läger har 29 lägerdagar/år

Upplägget ser ut som följande:

3 st helgläger på våren, 3 st helgläger på hösten

Sommarläger 10 dagar

Vinterläger 7 dagar