Kontaktmannaskap

Ingen kontaktmannaskap bedrivs längre på grund av bristande intresse från Socialtjänsten 

Vi arbetar med kontaktmannaskap där vi erbjuder avlastning till barn/ungdomar och deras föräldrar. Aktiviteter, upplevelser och social träning är vårt syfte med de kontaktmannaskap som vi arbetar i. Har barnet/ungdomen ett fritidsintresse som denne behöver stöttning i eller har en önskan om att få utöva tillsammans med sin kontaktman så försöker vi naturligtvis att tillgodose dennes behov och önskemål.

Vi skräddarsyr våra kontaktmannaskap efter kundens behov.